Izrazi sebe


Za one koji se vole izražavati

putem pisanja i koji žele raditi

na sebi putem e-maila.

Voditeljica: Tomica Šćavina

 

Terapija pisanjem je specifičan oblik rada na sebi koji spada u ekspresivne terapije. Namijenjena je svima vama kojima je pismeno izražavanje blisko i koji putem pisanja želite steći nove uvide o sebi, svojim ciljevima, problemima i odnosima s drugim ljudima.

Terapija pisanjem se odvija putem e-maila i traje tri mjeseca. Prije početka, ispunit ćete upitnik koji ću pažljivo proučiti i koji će biti polazna točka za naš rad.

Tijekom prvog mjeseca ćemo se postepeno upoznavati i ulaziti u dublju komunikaciju. U drugom mjesecu ćemo raditi na konkretnim problemima i ciljevima, na ograničavajućim načinima razmišljanja i emocijama. U trećem mjesecu ćemo raditi na primjeni novostečenih uvida u svakodnevnici. Na kraju svakog mjeseca, dobit ćete moje mišljenje o onom što smo zajedno, svatko sa svoje strane ekrana, prošli.

To je, naravno, samo okvir našeg rada. Svaka Terapija pisanjem je drugačija i ima svoju dinamiku koju je nemoguće sasvim predvidjeti.

 

   Pročitajte članak o Terapiji pisanjem.
 

  Pročitajte kako su Terapiju pisanjem doživjele polaznice:

 

 

 

  
   Cijena Terapije pisanjem
: 1300 kn mjesečno

   Upiti i predbilježbe: tomica@poticaj.net

   Bit će mi drago budemo li se upoznali putem Terapije pisanjem!


17.01.2014