aktualno
Put kreativnosti

RADIONICE ~ 15. i 16. svibnja 2021. održat ću on-line radionicu o pokretačkoj snazi kreativnosti. Kreativnost je esencijalna snaga čovjeka koja može biti probuđena, podržana, usmjerena prema kreiranju vlastitog života. >>

Na izvoru kreativnosti

KOLUMNE ~   Kad živite svoju kreativnost, imate paralelnu stvarnost koja se isprepliće sa svakodnevicom i obogaćuje vam život, čini vas više živima. >>

Borba pozitivnog i negativnog

KOLUMNE ~ Ljudski mozak na neugodne sadržaje reagira pet puta snažnije nego na pozitivne. Kako onda izbjeći zamku hvatanja za negativnosti? >>

O autentičnosti i lažnosti

KOLUMNE ~ Autentičnost i lažnost su dimenzije koje se isprepliću. Biti lažna znači ponuditi drugima onu sebe za koju vjerujem da neće biti lako povrijeđena, kako bih onu pravu sebe sačuvala na sigurnom. >>

PUNI KRUG - nova knjiga kolumni psihologinje Tomice Šćavine

KNJIGE ~ Volite čitati psihološke kolumne Tomice Šćavine? Čitajte ih ukoričene! >>